بنفشه غرایی:
مدلسازی بری کودک از طریق برنامه ریزی آموزش و پرورش ممکن می شوددانشیار و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: اگر آموزش و پرورش در برنامه‌های آموزشی خود از فیلم‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان استفاده کند، الگو و مدلسازی در تربیت کودک و نوجوان را وسعت می‌بخشد.

به گزارش میزان؛ بنفشه غرایی دانشیار و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به وضعیت سینمای کودک و نوجوان گفت: برخی فیلم‌های سینمای کودک و نوجوان با هدف موفقیت در بازار عرضه می‌شوند و اصل اولیه این است که چنین فیلمی مخاطبان زیادی داشته باشد. این امر نیازمند جذابیت اثر برای مخاطب است و شاید این جنس فیلم‌ها به طور مستقیم با هدف مخاطبان کودک و نوجوان ساخته می‌شوند؛ بنابراین با هدف تجاری، کمتر دارای شباهت‌هایی با دنیای واقعی کودکان و نوجوانان هستند.

وی افزود: همچنین فیلم‌های کودک و نوجوان نباید خسته کننده باشند. نباید تنها فرض بر این باشد که یکسری پیام‌های اخلاقی و آموزشی ارائه شود و کودک هیچ هیجانی را تجربه نکند. گاهی در فیلم‌هایی که هدف مستقیم آن کودکان و نوجوانان نیستند، پیام‌هایی مبنی بر این که خود را بزرگ ببینید و از هوش خود در ارتباط با دنیای بزرگسالان استفاده کنید، منتقل می‌شود. به هر صورت مهم است که تنها تاکید بر یک وجه صورت نگیرد، بلکه هم گیشه و هم جذابیت و دربرگیری پیام‌های اخلاقی و آموزشی در فیلم‌ها اهمیت دارد.

این روانشناس کودک به اهمیت همکاری میان آموزش و پرورش و سینمای کودک و نوجوان اشاره و عنوان کرد: اگر سینما رفتن در جلسات فوق برنامه مدارس جای بگیرد و بچه‌ها را برای تماشای گروهی فیلم‌ها به سینما ببرند یا زنگ خاصی برای نمایش فیلم در برنامه آموزشی مدارس اختصاص یابد، خوب است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: الگو و مدلسازی برای بچه‌ها خیلی اهمیت دارد و با توجه به همین موضوع، در بسیاری از کشور‌ها حتی برای تغییر رژیم غذایی افراد از سینما کمک می‌گیرند. تحقیقات نشان داده است که به میزان زیادی، بیماری‌های قلبی و مشکلات چاقی با این اقدام کنترل شده است. چنانچه در مقطعی از فعالیت سینمای ایران و جهان نیز سیگار به عنوان یک ژست مطرح بود و از یک زمانی به بعد این رفتار، تبدیل به ضد ارزش شد.

وی با بیان این که الگوسازی توسط فیلم‌ها اهمیت دارد، ادامه داد: وقتی آموزش و پرورش در برنامه‌های آموزشی خود از فیلم‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان استفاده کند، این اثر گذاری را وسعت می‌بخشد و شاید یکی از وظایف مشاوران مدارس این باشد که به این موضوع اهمیت بدهند و موجبات اجرای آن را فراهم آورند.

 

کد خبر: 1211  |  منتشر شده در: شنبه 17 شهریور 1397 ساعت 21:02