سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
گزارش تصویری حضور احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران

گزارش تصویری حضور احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در همدان و جشنواره فیلم نوجوانان

عکاس: پوریا پاکیزه
کد خبر: 383    |    تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 07 مهر 1394 ساعت 18:53
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter