سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
نخستین جلسه داوری المپیاد فیلمسازی برگزار شد
دقت نگریستن و خوب یادگرفتن ویژگی مشترک فیلمسازان موفق

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره، نخستین جلسه المپیاد فیلمسازی نوجوان با طرح های ابتکاری فیلمسازان نوجوان در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های همدان با حضور علیرضا شجاع نوری دبیر جشنواره در سالن پلاتوی تالار شهید آوینی برگزار شد.
در این جلسه دبیر جشنواره، داوران المپیاد به همراه فیلمسازان نوجوان و جوان سراسر کشور، برای مشاهده فیلم های کوتاه حاضر شدند.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در این جلسه گفت: شرط داشتن جامعه خوب، فیلمساز خوب است. فیلمسازان نوجوان خوب گوش می دهند، با دقت میبینند و سپس حرف می زنند.
وی ادامه داد: اگر به زندگی فیلمسازان موفق نگاه کنیم، ویژگی مشترکی بین همه آن ها خواهیم یافت. این است که ایشان هیچ فرصتی را برای با دقت نگریستن و خوب یاد گرفتن از دست نمی دهند.
شجاع نوری  در خطاب به نوجوانان فیلمساز این چنین گفت: فیلمسازان نوجوان اطمینان دشته باشید، فرصت برای حرف زدن زیاد ، اما برای شنیدن، دیدن و یاد گرفتن، کم است. پس تا می توانید با دقت گوش کنید، خوب ببینید و بیاموزید.

وی افزود: از این پس، در دوران جشنواره قرار بر این است که شما فیلمسازان نوجوان و جوان خلاق به همراه داوران نخستین المپیاد فیلمسازی، فیلم های کوتاه  یکدیگر را دیده و جدا از هر چیز دیگری نظر خود را درباره آن ها بازگو کرده و آن ها را داوری کنید.
دبیر جشنواره توضیح داد: برای دیدن فیلم ها لازم است خودتان را از هر اندیشه ای که به فیلمساز دارید جدا کرده و فقط فیلم را دیده و  نظر خودتان را در دفترچه هایی که به شما داده شده است از 1 تا 10 شماره دهید.

او ادامه داد: دومین جلسه داوری فیلمسازان نوجوان بعد از ظهر برگزار خواهد شد که شما به دیدن فیلم های سینمایی حرفه ای مشغول می شوید و نظرات خود را بدون در نظر گرفتن تجربیات فیلمسازی در جایگاه یک شهروند، در رابطه با فیلم بیان می کنید.
علیرضا شجاع نوری در آخر گفت: هدف این است فیلم ساز خوبی آموزش دهیم. بنابراین، از فرصتی که برای شما نوجوانان فیلمساز پیش آمده تا بتوانید با هم فیلم دیدن را تجربه کرده و ببینید هم سن و سال های خودتان در شهر های دیگر چگونه فکر می کند. چگونه می بینند و در نهایت تجربه به دست آورید تا در آینده به فیلم سازهای توانایی تبدیل شوید.

خبرنگار نوجوان: مهسا طاقتی احسن
کد خبر: 271    |    تاریخ و زمان انتشار: شنبه 04 مهر 1394 ساعت 14:02
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter