سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
کارگردان "دریا وماهی پرنده":
از تفکیک جشنواره کودک و نوجوان خوشحالم

مهرداد غفارزاده گفت: جداسازی جشنواره کودک و نوجوان به دلیل تفاوت دغدغه‌های این دو طیف سنی هوشمندانه است

مهرداد غفارزاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار سینمایی «نسیم» با استقبال از تصمیم جدایی جشنواره کودک ونوجوان از هم عنوان کرد: شخصا از این اتفاق بسیار خوشحال شدم، کما اینکه مسائل کودک ونوجوان به قدری با هم تفاوت دارد که با مقداری تامل پی به آنها خواهیم برد.
وی اضافه کرد: با اینکه جسته وگریخته شنیدم که برخی از دوستان با این جدایی سازی مخالف هستند ولی دوطیف سنی خردسال ونوجوان بنا به شرایط سنی خود وشرایط خاصی که دارند جهان بینی شان تفاوت آشکاری با هم دارد. لذا کودکان به تخیل خود را به همراه مسائل روزمخلوط می  کنند که شیرینی خاصی دارد و به دنبال برقرای آن هستند، ولی نوجوانان بیشتر با تمایلات بلوغی خود در کشمکش هستند.
کارگردان گیرنده ضمن اعلام اینکه ما فیلمسازان قوی در زمینه ساخت آثار مختص کودک ونوجوان داریم، افزود: به عنوان مثال "مرضیه برومند" از فیلمسازان برجسته سینمای ومسائل کودک هست که باید از ظرفیت های ایشان نهایت بهره را برد یا آقای کامبوزیا پرتوی ومحمد علی طالبی کارگردانانی هستند که فیلم های شاخصی در رابطه با دغدغه های نوجوان تولید کردند.

کد خبر: 50    |    تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 27 مرداد 1394 ساعت 15:29
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter