سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
برومند:
تفکیک جشنواره کودک از نوجوان، سینمای کودک را احیا می‌‌کند

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره کودک ونوجوان به «نسیم» گفت: معتقدم شاید با برگزاری این مدلی جشنواره بتوانیم سینمای کودک را احیا کنیم.

مرضیه برومند در گفت و گو با خبرنگار سینمایی «نسیم» در مورد مخالفت برخی از منتقدان وفیلمسازان نسبت به این جداسازی، گفت: نباید عین جمهوری خواهان کشور آمریکا تنها با یک مسئله مخالفت کنیم، همکاران ودوستانی که تصور می کنند، اعضای سیاست گذاری تصمیم غلط و نادرستی را گرفتند، می توانند کلی گویی کنند باید از خود تحلیل ارائه بدهند. خودم خیلی راغب هستم تا در یک مناظره با منتفدان این طرح به بحث وگفتگو بنشینم.
کارگردان "شهر موشها 2"  در ادامه افزود: خیلی از مسائل کودک در این  سالها عقیم مانده است وتنها فیلمسازان ما بیشتر به آثاری پرداختند که تم غالب آنها به نوجوانان اختصاص دارد تا خردسالان، به همین دلیل معتقدم شاید با برگزاری این مدلی جشنواره بتوانیم برخی از مسائل کودک را در سینما احیا کنیم

کد خبر: 49    |    تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 27 مرداد 1394 ساعت 15:22
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter