سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
با حکم دکتر حجت الله ایوبی؛
"علیرضا رضا داد" دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان شد


با حکم دکتر"حجت الله ایوبی" معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی،"علیرضا رضا داد" به عنوان «دبیرسی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان» منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در متن حکم "علیرضا رضا داد" آمده است:

«نظر به سوابق ارزشمندتان به موجب این حکم به سمت «دبیرسی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان» منصوب می شوید. جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در شهر اصفهان فرصت مناسبی است برای هم اندیشی به منظور ارتقاء جایگاه سینمای کودک و نوجوان که با تلاش بزرگان و دلسوزان سینما در شورای سیاستگزاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان دوران تازه ای از شکوفایی را آغاز کرده است. با توجه به نگاه مثبت و تعامل سازنده مدیران و مسئولان شهر و استان، بویژه شهردار فرهیخته و اعضای محترم شورای شهر امید است جشنواره ای در خور نام سینمای ایران و در طراز آوازه شهر اصفهان برگزار شود.
کد خبر: 437    |    تاریخ و زمان انتشار: يكشنبه 11 مهر 1395 ساعت 14:04
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter