سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
همراه با آیین اختتامیه جشنواره نوجوان 29
برگزیده بخش سیفژ جشنواره فیلم های نوجوانان اعلام شد


به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلمهای نوجوانان، نام برنده سیفژ به این شرح اعلام شد
برای اهدای جایزه های این بخش هیات داوران این بخش سلون نایدو، پراودا کرووا و ابراهیم فروزش به روی سن آمدند
جایزه  داوران  سیفژ : گمیچی (مجید اسماعیلی پارسا)- ایران
کد خبر: 421    |    تاریخ و زمان انتشار: چهارشنبه 08 مهر 1394 ساعت 21:27
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter