سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
المپیاد فیلمسازی نویدبخش آینده ای روشن برای سینما


نخستین المپیاد فیلمسازی در کنار جشنواره فیلم‌های نوجوانان می‌تواند آغازگر مسیری باشد که آینده‌ای روشن را برای سینما نوید داده و استعدادهای بسیاری را در این حوزه پرورش دهد.
به گزارش ارتباطات و اطلاع‌رسانی جشنواره،امسال در بیست و نهمین جشنواره فیلم‌های نوجوانان در همدان نخستین المپیاد فیلمسازی برگزار شد که این مهم می‌تواند یکی از اتفاقات تاثیرگذار در حوزه سینما باشد.
اولین المپیاد فیلمسازی که با ابتکار دبیر جشنواره فیلم‌های نوجوان رقم خورد می‌تواند با استعدادیابی لازم در حوزه سینما به شکلی آینده سینمای ایران را تثبیت کند.
نخستین المپیاد فیلمسازی امسال همدان می‌تواند آغازگر راهی باشد که استعدادهای لازم را در حوزه سینما در بین نوجوانان شناسایی کند و این امر در نهایت به نفع سینمای ایران خواهد بود.
با جرقه راه‌اندازی و برگزاری نخستین المپیاد فیلمسازی در کنار بیست و نهمین جشنواره فیلم‌های نوجوانان این موضوع به تمام دفاتر انجمن سینمای جوان در استان‌های مختلف اعلام شد و بر اساس آمار اعلام شده استقبال خوبی از آن به عمل آمد.
المپیاد فیلمسازی در ابتدای راه توانست سن ورود به آموزش‌های سینمایی را کاهش دهد؛ این اتفاق سینمایی می‌تواند با همکاری و حمایت آموزش و پرورش نتایج قابل توجهی را در بر داشته باشد.
بنا بر آمار علیرضا شجاع نوری دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم‌های نوجوانان بیش از یک‌هزار نفر در این المپیاد ثبت نام کردند و 400 فیلم فیلم سه دقیقه‌ای برای دبیرخانه ارسال و در نهایت 90 فیلم برای داوری انتخاب شدند.
در این میان سهم استان در المپیاد فیلمسازی این گونه رقم خورد که در ابتدای راه 150 فیلمنامه پذیرفته شد و پس از بررسی 80 فیلمنامه به مرحله دوم رسید، در نهایت تجهیزات برای ساخت 20 فیلمنامه در نظر گرفته شد و در بازبینی انتهای کار سه فیلم برای حضور در المپیاد فیلمسازی انتخاب شدند.
اتفاق المپیاد فیلمسازی می‌تواند موجب بروز استعدادهای نوجوانان شود و آینده خوبی را برای سینما در حوزه نوجوانان رقم بزند.
استان همدان با اتکا به داشته‌ها و نیروی انسانی توانمند در حوزه سینما می‎تواند مامنی برای المپیاد فیلمسازی باشد و چراغ این اتفاق هنری را تا همیشه روشن نگه دارد.
شجاع نوری، این المپیاد را رویای خود عنوان کرده و معتقد است که همدان باید دبیرخانه اصلی این رویداد هنری باشد و این راه را مداوم و مستمر ادامه دهد.
نخستین المپیاد فیلمسازی می‌تواند راهی باشد برای ورود نوجوانان مستعد در این عرصه؛
انجمن سینمای جوان همدان می‌تواند پس از برگزاری المپیاد فیلمسازی با استفاده از چهره‌های شناخته شده در سینما برای نوجوانان مستعد و دیده شده در المپیاد کلاس‌های آموزشی مناسبی را برگزار کند، این مسیر را ادامه دهد و برای دومین المپیاد فیلمسازی توشه خوبی را فراهم کند.
پذیرفته شدن 150 فیلمنامه در المپیاد فیلمسازی می‌تواند نویدی باشد که در دیار الوند رضویان‌ها و بهرامیان‌های بسیاری در راهند و با فراهم کردن فضای لازم و برگزاری کلاس‌های آموزشی می‌توان آینده روشنی را برای سینما در استان همدان متصور شد.
کد خبر: 412    |    تاریخ و زمان انتشار: چهارشنبه 08 مهر 1394 ساعت 17:59
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter