سی امین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان ایران
کارگردان فیلم «سویوق» خواستار شد
نگاه ویژه به سینمای کودک و نوجوان در سینما


کارگردان فیلم «سویوق» گفت: باید نگاهی ویژه به سینمای کودک و نوجوان در سینما داشته باشیم.
به گزارش ارتباطات و اطلاع‌رسانی جشنواره، بهرام حاج ابول‌لو در مورد سینمای کودک و نوجوان گفت: در سال های گذشته، جشنواره های ملی و بین‌المللی دربردارنده ایده‌های نو و جدیدی بودند. ولی در سال های اخیر به دلیل کم رنگ شدن شاخصه های سینمای کودک و نوجوان این روند با کندی پیش رفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر تولیدات فیلم کودک و نوجوان صرفا به تلویزیون معطوف شده است، گفت: برای اکران فیلم های سینمایی نوجوان جشنواره باید فکری کرد چرا که نمایش بیشتر فیلم ها به غیر از این جشنواره فضای دیگری برای نمایش ندارند.
کارگردان فیلم «سویوق» با تاکید بر اینکه فضایی برای فروش فیلم‌ها باید وجود داشته باشد، بیان کرد: بنابراین تولید متداوم فیلم نوجوان به فضایی برای اکران فیلم نیاز دارد.
وی در مورد تفکیک بخش نوجوان از کودک در جشنواره بین‌المللی فیلم نیز گفت: خوشحالم که سیاست‌گذاری جدیدی اتفاق افتاده و فیلم کودک و نوجوان از هم جدا شده است. این تفکیک به ساخت هدف‌مند بهتر فیلم های کودک و بخصوص نوجوان کمک می کند.
کد خبر: 349    |    تاریخ و زمان انتشار: دوشنبه 06 مهر 1394 ساعت 20:19
International Children Film Festival
www.icff.irHTML hit counter