مدیران جشنواره
برای دیدن اطلاعات بیشتر از هر مدیریت بر روی نام مدیر کلیک کنید
# نام جایگاه و مقام تلفن شماه موبایل فکس
1 مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره ۶۶۷۰۵۴۵۴ ۶۶۷۲۰۷۵۰
2 حمیدرضا دیبایی مدیر اجرایی و معاونت ارتباطات و امور رسانه ای 66721857-8 66728758
3 کیوان سهرابی مدیر مالی و اداری ۶۶۷۰۵۴۵۴ ۶۶۷۲۰۷۵۰
4 ناصر باکیده مشاور دبیر، امور استانها و مدیر دبیرخانه و برنامه ریزی ۲۲۷۳۵۰۹۰ - ۲۲۷۱۱۹۵۸ - ۲۲۷۴۱۲۵۰ ۲۲۷۳۴۸۰۱
5 اسداله اعلایی مسئول بخش مسابقه فیلمنامه نویسی 88102194 09121267983
6 عزت اله علیزاده مدیر پشتیبانی و فنی و نمایش سینماها ۶۶۷۱۹۵۴۸ ۶۶۷۲۱۸۵۹
7 امیر اسفندیاری مدیر بخش بین الملل ۲۲۷۴۱۲۵۳ - ۲۲۷۴۱۲۵۴ - ۲۲۷۳۴۹۳۹ ۲۲۷۳۴۹۵۳
8 محمد پرویزی مدیر هنری
9 احمد ناطقی مدیر بخش مسابقه عکس و مواد تبلیغی و امور جنبی ( جوانه های امید) 47620280
10 رضا آژ مدیر تشریفات 66721857-8 66728758
11 نصرت اله تابش مشاور پژوهشی 66727855
12 جواد حاتمی مشاور امور تعلیم و تربیت و روانشناختی کودک و نوجوان
13 محمدعلی بیگی مسئول سایت ۶۶۷۲۱۸۵۷ - ۶۶۷۲۱۸۵۸ 66728758