برگزیدگان جشنواره ششم

دبیر جشنواره: عليرضا شجاع نوری

بخشهای جشنواره
۱/    مسابقه
۲/    خارج از مسابقه
۳/    گزيده نقاشی متحرک های ايران: از آغاز تا امروز
۴/    چشم انداز سينمای کودکان و نوجوانان ژاپن
۵/    نقاشی های متحرک های ايتاليا
۶/    نقاشی متحرک های کانادا
۷/    پينگو و خالقش گوپمن
۸/    نگاهی به سالهای گذشته: سينمای ايران
۹/    نگاهی به سالهای گذشته: سينمای بين الملل
۱۰/    بزرگداشت ژان ايماژ

هيأت انتخاب
۱/    محمد آفريده (عضو بخش فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی)
۲/    التفات شکری آذر(عضو واحد تامین و توزیع بنیاد سینمایی فارابی)
۳/    داريوش نوروزی(مدیر بخش سینمای کودک بنیاد سینمایی فارابی)

داوران بين الملل
۱/    ابراهيم فروزش(فیلم ساز ایرانی، سازنده فیلم کلید، سرپرست بخش فیلم سازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
۲/    ادگار دوتکا(انیمیشن ساز اتریشی)
۳/    رابرت م. ريشتر(منتقد فیلم، سوئیسی که در سال ۱۹۸۹ رئیس هیئت داوری منتقدان بین المللی جشنواره لوکارنو بود و جایزه خود را به فیلم دوست کجاست داد)
۴/    بودان کريشتوف گرادوفسکی(فیلم ساز لهستانی)
۵/    ن. لاکشمينارايان(فیلم ساز هندی)

جوايز فيلمها و آثار بين الملل
۱/    پروانه نقره اي بهترين فيلم كوتاه به فیلم همنشين به کارگردانی صفرعلي اصغرزاده
۲/    پروانه نقره اي بهترين فيلم نيمه بلند به فیلم نوروز به کارگردانی مجيد ماهيچي
۳/    پروانه نقره اي بهترين فيلم داستانی بلند به فیلم مانوئل به کارگردانی فرانسوا لابونته از کشور کانادا
۴/    پروانه نقره اي بهترين بازيگر به نانو داكاستا برای بازی در فیلم مانوئل از کشور کانادا
۵/    پروانه زرين بهترين فيلم بلند به فیلم سفر جادوئي به کارگردانی ابوالحسن داودي از کشور ایران
۶/    پروانه زرين جایزه ويژه هيأت داوران به فیلم نگذاريد به بادبادك شليك كنند به کارگردانی تورچ باشاران از کشور تركيه
۷/    پروانه زرين بهترين كارگردان به مايكل روبو برای فیلم ونسان ومن از کشور كانادا – فرانسه
۸/    ديپلم افتخار فيلم كوتاه به فیلم سرقت در بانك به کارگردانی بوگدان نوويكي از کشور لهستان
۹/    ديپلم افتخار فيلم كوتاه مستند از طلوع تا طلوع به کارگردانی مهرداد گودرزپور