جشنواره فیلم کودک و نوجوان در استان های کشور
استان گلستان میزبان برگزیده های جشنواره کودک 27 | چاپ |
نمایش فیلمهای منتخب جشنواره بیست و هفتم و سینمای کودک در استان گلستان نیز همانند سایر استانهای کشورزمان مورد توجه و استقبال گسترده مخاطبین قرار گرفت.
به گزارش ستاد خبری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوانان ، نمایش فیلمها در استان گلستان نیز همانند سراسر کشور با توجه و استقابل گسترده کودکان و نوجوانان روزهای باشکوهی را برای جشنواره رقم زد. فیلمهای منتخب جشنواره و آثار برگزیده و جذاب سینمای کودک در شهرهای مختلف استان گلستان از جمله گنبد، بندر ترکمن، کردکوی، علی آباد و ... به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.