مدیران
لیست تماس با مدیران
شماره نام سمت تلفن شماره تلفن همراه نمابر
1 سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره 021-66705454 021-66708545 021-66720750
2 جعفر گودرزی مشاور اجرایی و مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی 021-66721857 021-66721858 021-66728758
3 امیر اسفندیاری امور بین الملل 021-22741253 021-22741254 021-22734939 021-22734953
4 ناصر باکیده مسئول دبیرخانه جشنواره 021-22735090 021-22741250 021-22741251 021-22734801
5 محمدعلی بیگی مسئول سایت 66721857 66721858 021-66728758