بازی ها


 پنگوئن :: بازی پنگوئن     تهاجم کهکشانی :: بازی تهاجم کهکشانی     تتریس سه بعدی :: بازی تتریس سه بعدی
 پنگوئن    تهاجم کهکشانی
    تتریس سه بعدی
            
 دیوار شکن :: بازی دیوار شکن     جدول اعداد :: بازی جدول اعداد (سودوکو)     مکعب کوچولوها :: بازی مکعب کوچولوها
 دیوار شکن    جدول اعداد (سودوکو)     مکعب کوچولوها
            
 کنترل اعصاب :: بازی کنترل اعصاب     در باز کن :: بازی در باز کن     دوز :: بازی دوز
 کنترل اعصاب    در باز کن    دوز
            
 مـــــار :: بازی مـــــار     حباب پرت کن :: بازی حباب پرت کن     تتریس :: بازی تتریس (Tetris)
 مــــار    حباب پرت کن    تتریس
            
      ترازو :: بازی ترازو      
      ترازو      

 

فهرست